PNO digitalni gramotnost IT pomucky

 

logolink opjak 3 692x320 acf cropped 692x320

plakat OPJAK

logolink 2 e1645623514659 692x117

2.2.2022 Plakat A4 k NPO doucovani priloha 4 1793930502

 

 

logolink kreativ2 1 e1622027159327

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě II / Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016601

Číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016601
 
Obsah projektu
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

NAKAP LK web 692x163

text pubicita web

 

 

logolink color web

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života, reg. č. projektu 100321090

PROJEKT JE PRODLOUŽEN DO 31. ŘÍJNA 2021!

Hlavním cílem projektu je vytvoření trvalé struktury – spolupracující přeshraniční sítě středních škol, zaměřenou na zachování tradičních uměleckých řemesel, a to zejména uměleckého sklářství, v příhraničí a péči o společné kulturní dědictví. Tento projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti, zlepšení uplatnění absolventů středních škol na společném trhu práce za pomoci různorodých opatření – přeshraniční sít vzdělávacích zařízení, výměna zkušeností pedagogů a studentů, zlepšení jazykových dovedností, praktika, kurzy, workshopy.

Realizací projektu vznikne společný přeshraniční Inkubátor talentů, odzkoušený inovační dvoujazyčný výukový program – včetně výukových materiálů, který mohou převzít další školy. Na německé straně se v nově zrekonstruovaných prostorách rozšíří výukový program o umělecké zaměření (i po projektu). Na konci projektu: 3 ročníky studentů s rozšířeným mezinárodním vzdělávacím programem. Na české straně bude vytvořeno potřebné zázemí pro plánované společné aktivity – dílny, prostory pro společnou výuku a setkávání.

Lead partner: Město Reichenbach/O.L.

Partneři projektu: Liberecký kraj, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov,

Projekt „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Další informace o programu naleznete na: http://www.dotaceeu.cz/

logolink na web 1 768x123

COV – Centrum odborného vzdělávání LK uměleckoprůmyslové

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové

Registrační číslo projektu: CZ 06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002777

Projekt kompletní rekonstrukce sklářské školy včetně vybavení realizoval Liberecký kraj. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci integrovaného regionálního operačního programu.

 

logolink kreativ2 web 692x104

KREATIV – budování sítě spolupracujících škol

Komplexnost/Realizace/Emoce/Aktivita/Tradice/Inovace/Vzdělávání

Projekt vychází ze zkušeností žadatele s tvorbou sítě spolupracujících škol. Řešení podporuje
předávání zkušeností mezi učiteli. Vede pedagogy k tomu, aby jejich žáci uměli kreativně aplikovat
zkušenosti a dovednosti z oblasti přírodních věd do výtvarných oborů. Projekt vytvoří
celorepublikovou síť škol, které podporují přirozené i odborné výtvarné vzdělání v oblasti SC5 c) do
okolních škol, budou sdílet zkušenosti, spolupracovat a inspirovat se s využitím tzv. žákovských
portfolií

NAKAP LK web 692x163

NAKAP – Naplňování krajského akčního plánu

VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE I
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

Cílem projektu je podpora některých z intervencí, které byly naplánovány v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.