G.L.A.S.S. ERASMUS+ K2

 

logo erasmus

 

 

 

 

 
Spolupráce sklářských škol
Spolupráce, přátelství, partnerství – jsou pojmy neodmyslitelně spjaté se společností lidí jakéhokoliv věku od počátku jejich existence. V dnešní „propojené Evropě“ je spolupráce, partnerství mezi státy, národy, odvětvími, firmami, institucemi nezbytná a mnohostranně podporovaná.
I naše Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově se může pochlubit dlouhodobě udržovanými partnerskými vztahy se střední školou v německém Rheinbachu (Staatliche Glasfachschule Rheinbach), se kterou se nám daří již 25 let realizovat výměnné pobyty, jež jsou cennou oboustrannou zkušeností pro studenty i jejich učitele. Jde o dlouhodobou formu kooperace, jejímž cílem je výměna zkušeností, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu. Tato vzájemná spolupráce/partnerství škol umožňuje studentům a učitelům získávat nová přátelství s vrstevníky z jiné části světa, poznávat odlišnou kulturu a sklářské tradice, pracovat společně na tématech, o která se zajímají a prohlubuje jejich jazykové vzdělávání.
Cooperation of glass schools
Cooperation, friendship, partnership – are concepts inextricably
linked to the society of people of any age from the beginning of their existence. In today’s „connected Europe“, cooperation, partnerships between states, nations, sectors, companies, institutions are necessary and multilaterally supported.
Our High School of Glassmaking in Kamenický Šenov also boasts long-term partnerships with the school in Rheinbach, Germany (Staatliche Glasfachschule Rheinbach), with which we have been managing exchanges for 25 years, which are valuable mutual experience for students and their teachers. It is a long-term form of cooperation, the aim of which is to exchange experiences, introduce innovative procedures and increase the quality of the educational process. This mutual cooperation/partnership of schools enables students and teachers to make new friendships with students from another part of the world, learn about different cultures and glass traditions, work together on topics they are interested in and deepen their language education.

 

Matej Vitovsky plakat web