Historie školy 2000 - 2021

V období nastupujícího ředitele Františka Janáka (2006–2010) škola úspěšně odolávala snahám o její zrušení či sloučení s novoborskou školou na podnět zřizovatele Rady Libereckého kraje, která nakonec v roce 2010 odvolala Janáka z funkce. V roce 2011 kdy byla ředitelkou školy Marie Kronďáková, se dařilo překonávat důsledky změn, jakými prošel sklářský průmysl po roce 1989. Tendence k uzavření školy se podařilo odvrátit také díky silnému tlaku sklářské komunity z celého světa.

Ředitelem je od roku 2014  Pavel Kopřiva. Jeho zástupcem je  Jakub Jelínek. Učí zde profesoři – výtvarníci Petr Menš, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, 1997-2015 vedoucí oddělení tvarování, malování a leptání skla, od 2015 Vedoucí nového oboru Užitá malba spolu s Lukášem Karbusem, absolventem Sklářské školy v Novém Boru a FAVU v Brně. Ladislav Průcha, absolvent sklářské školy v Novém Boru a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, od roku 2010 vedoucí oddělení designu světelných objektů, Petr Stacho, absolvent sklářské školy v Kamenickém Šenově a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, od roku 2007 vedoucí oddělení design broušeného skla, Soňa Třeštíková absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, od roku 2015 vedoucí oddělení design rytého skla. Od roku 2015 vede oddělení  design malovaného skla Karolína Kopřivová Jankovcová, absolventka sklářské školy v Kamenickém Šenově a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Škola se hlásí k tradicím českého sklářství svou vlastní, již bezmála stopadesátiletou historií. Spolupracuje se sklárnou Bratří Jílků a sklářským ateliérem Petera Ratha v Kamenickém Senově, sklárnou Moser v Karlových Varech a dalšími firmami, podílí se na mezinárodních sympoziích rytého skla v Kamenickém Senově, obesílá domácí i zahraniční výstavy skla. Spolupracuje se sklářskou školou v Rheinbachu a dalšími školami, pro své žáky organizuje studijní pobyty, návštěvy škol, muzeí a galerií, je zapojena do evropského vzdělávacího programu Erasmus+. V krátkodobých i dlouhodobých (ročních) jedno i dvouoborových kurzech umožňuje studium zahraničním zájemcům o sklářské řemeslo. Tyto stáže a kurzy absolvovali studenti z mnoha zemí světa ( Japonsko, Korea, USA, Itálie, Izrael, Rumunsko, Srbsko, Filipíny). Od roku 2005 je škola v síti škol ASPNet UNESCO.

První absolventi školy v Kamenickém Šenově studovali ve Vídni na uměleckoprůmyslové škole již v 70. letech 19. století a další je následovali. Ve 20. a 30. letech 20. století se již někteří hlásili také na uměleckoprůmyslovou školu v Praze, která budoucí sklářské výtvarníky ve specializovaných sklářských ateliérech vychovává již přes 100 let. Přes dvacet poválečných žáků školy, Vladimír Jelínek, Rudolf Jurnikl, Vladimír Kopecký, Ladislav Oliva, Jan Novotný a Vratislav Šotola, ve Francii žijící malíř František Janula a další, na ní studovalo v 50. letech a přes třicet od začátku 60. let (Jiří Šuhájek, Ivo Rozsypal, Vladimír Klein, František Janák, Stanislav Honzík, Ivan Mareš, Jan Mareš, Ivana Mašitová, Jan Jelen, Martin Velíšek, Petr Stacho, Alena Matějková, Jana Voldřichová, Pavel Mrkus, Karolína Kopřivová-Jankovcová , Lada Semecká, Anna Polanská aj.).

V roce 2017 – 19, prošly budovy sklářské školy v Havlíčkově ulici totální rekonstrukcí a bylo zde vybudováno Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje v oblasti uměleckořemeslné. Vznikly nové ateliéry (užitá malba, výtvarná příprava) a dílny (mozaika, vitráž), které jsou vybaveny nejmodernější sklářskou technologií. Galerie sklářské školy byla přemístěna k hlavnímu vchodu budovy, aby společně s prodejnou žákovských prací sloužily odborné i laické veřejnosti.

budova SUPSS Kamenicky Senov