Vážení rodiče,  milí žáci,
jistě jste zaznamenali vyhlášení výstražné stávky učitelů, která má proběhnout 27. 11. 2023
Snahy a požadavky ČMOS - PŠ považujeme i my za zcela legitimní a i my je podporujeme. Nelze šetřit na nesprávných místech a na úkor vzdělávání dětí.

Je nutné:

- zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy

- zabránit drakonickým škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024

- nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily


Zároveň je však pro nás vzdělávání našich žáků stále na prvním místě. Proto se vedení školy spolu s pedagogickým sborem rozhodlo zachovat 27.11. 2023 výuku v plném rozsahu a beze změn. Nesouhlas s postupem MŠMT hodláme vyjádřit v rámci informačních besed se žáky a krátkou besedou s rodiči během třídních schůzek.

 

Rozhodnutí vychází z pečlivého zhodnocení situace a uvědomění si závažnosti tématu. Jsme si vědomi, že otázky týkající se financování školství mají významný dopad na kvalitu vzdělání, které poskytujeme našim žákům. Zároveň věříme, že konstruktivní dialog a spolupráce jsou klíčové k nalezení dlouhodobých a udržitelných řešení.

Zvolený způsob vyjádření  nesouhlasu není v žádném případě zaměřen proti právu na svobodné vyjádření názoru a právům pracovníků, kteří se rozhodli své obavy a požadavky vyjádřit prostřednictvím stávky.

Případné dotazy k důvodům stávky a cílům, kterých má být jejím prostřednictvím dosaženo, jsme schopni, v případě zájmu, žákům i rodičům zodpovědět. Pokud se chcete jako rodiče nebo zletilí žáci zúčastnit protestu, můžete podepsat petici podporující snahy ČMOS a to ZDE.

ZDE najdete dopis školských odborů určený rodičům žáků.

kolektiv zaměstnanců SUPŠS Kamenický Šenov