Studenti se během studia seznamují se zpracováním kovů, skla a jiných hmot. Učí se svařovat, tepat, cizelovat, obrábět apod. Pro své záměry používají foukání skla a tavení skla do formy. Navrhují a konstruují svítidla, lustry, solitéry a jiné objekty oživené světlem a elektřinou. Vytvářejí závěsná i stojanová dekorativní svítidla. Sklo kombinují s kovem, dřevem a plastem. Během studia vytváří a používají počítačové 3D modely. Obor vyžaduje schopnost kombinovat výtvarné a technické dovednosti.