Exkurze

9.11. jsme vyslali všechny ročníky na zajímavé odborné odborné exkurze. Žáci prvního a druhého ročníku absolvovali návštěvu Sklářského muzea v Novém Boru a prohlídku sklářských provozů firmy Kolektiv ateliers v Novém Boru. Zde se žáci seznámili s mimo jiné s velkou zakázkou rekonstrukcí vitráží do požárem zničeného Průmyslového paláce v Praze.

Třeťáci a čtvrťáci odjeli do Ústí nad Labem, kde si prohlídli současné výstavy v Galerii Emila Filly a v Domě umění. Rovněž si velmi detailně prošli Fakultu umění a designu na UJEP Ústí nad Labem.