16.11. proběhl první letošní projektový den. Učitelé a žáci čtvrtého ročníku zpracovali pro prváky až třeťáky komponovované dopoledne plné úkolů, které se tématicky vázaly na přeshraniční spolupráci v rámci projektu UNESCO a německý Herrnhut.

Stanovišť s jednotlivými úkoly bylo celkem 11 a žáci prověřili své znalosti v jazycích, matematice, technickém kreslení i historii. Dotkli jsme témat ekologických, politických, uměleckých a přírodovědních.

Celá akce měla kompetitivní charakter a vítězové ze tří týmů si mohou vybrat během přístích týdnů své ceny.