Ve dnech 31.8. až 2.9. se v Herrnhutu konalo jedno z posledních setkání v rámci projektu Young Climate Action for World Herritage. (O projektu jsme informovali 30.10.2022.) Studentky Anežka Jenčovská, Michaela Kunová, Pavlína Březinová, Róza Hamprechtová a Markéta Bačinová po roce opět navštívily Herrnhut, aby zde veřejnosti představily svou práci, která je jejich velmi zdařilým výstupem z výše uvedeného projektu. Anežka Jenčovská představila svůj panel ze skleněných rytých tabulek, které znázorňují význačná místa v Herrnhutu. Michaela Kunová zase představila své šperky, které jsou zhmotněním jejích vzpomínek a dojmů z první návštěvy této obce. Markéta Bačinová poukázala na své webové stránky https://projectherrnhut.webnode.cz/, s jejichž tvorbou jí pomáhaly Pavlína Březinová a Róza Hamprechtová. Webové stránky dokumentují naši účast v projektu a upozorňují na místa, která jsou z historického i soudobého hlediska klíčová v porozumění toho, jak obec vznikla a jak funguje dodnes. Herrnhut je historicky velmi zajímavé a příjemné městečko kousek za našimi hranicemi. Rozhodně stojí za to, aby bylo zapsáno na seznam chráněného kulturního dědictví UNESCO, a rozhodně vám doporučujeme ho někdy navštívit.