Moc rádi jsme 11.5. přivítali na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské pana RNDr. Jiřího Čeřovského, náměstka hejtmana pro řízení resortu školství a paní Ing. Jiřinu Princovou, vedoucí odboru školství. Oba dva si prohlédli školu včetně dílen a ateliérů.