Saská obec Herrnhut se do povědomí veřejnosti zapsala především díky vánočním hvězdám, které se zde vyrábějí, a které si lidé s oblibou kupují jako vánoční dekoraci. Hvězda má zajímavý původ a je s ní do určité míry spojena i naše země. Ve dnech 4. – 7.10. 2022 se do Herrnhutu vypravilo pět našich studentek, aby se o obci a jejím spojení s naším národem dozvěděly něco více.

Anežka Jenčovská, Michaela Kunová, Pavlína Březinová, Róza Hamprechtová a Markéta Bačinová se v Herrnhutu zúčastnily projektové akce organizované institucí UNESCO. Cílem projektu, jež probíhá na širší úrovni, je seznámit mladou generaci se světovým přírodním a kulturním dědictvím, které je pod ochranou UNESCA nebo o ni usiluje. Studenti v rámci projektu dané místo zkoumají, zamýšlí se nad jeho významem a nad tím, proč je potřeba jej chránit pro další generace. Zároveň se zabývají tím, jak na dané místo působí klimatické změny, a co lze udělat pro to, aby byl jejich negativní dopad co nejvíce zmírněn.

 

1024px wuppertal beyenburger freiheit 0018