Vyučování žáků nižších ročníků bude nadále probíhat distanční formou dle stanoveného harmonogramu. Prezenční vyučování na školních odborných pracovištích není vzhledem k obsazení žáky maturitního ročníku a vyplývajících protiepidemických opatření možné.
Od 15. do 19. 6. 2020 absolvují žáci nižších ročníků distančně „Kurz kresby a malby v přírodě“ během kterého nebude probíhat teoretická výuka. 19. 6. 2020 proběhne závěrečná klasifikační porada. Od pondělí 22. do pátku 26. 6. 2020 proběhnou ústní maturitní zkoušky. Vysvědčení v elektronické podobě obdrží žáci 26. 6. 2020 a fyzicky při zahájení příštího školního roku.

a


Na 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno.

 

školní práce