Po dobu podzimních prázdnin není škola v provozu. Přípravné kurzy se nekonají. Pokračujeme 1.11.2022.