Pedagogové

doc. MgA. Pavel Kopřiva PhD
Ředitel školy

Vyučuje 3D grafiku

Více

Mgr. Jakub Jelínek
Zástupce ředitele

vyučuje počítačovou grafiku

Více

Bc. Romana Karbanová
Asistentka ředitele

Vyučuje tělesnou výchovu, koordinátor aktivit DofE

Více

MgA. Ladislav Průcha
Vedoucí oboru design světelných objektů

Vyučuje výtvarnou přípravu, navrhování a figurální kresbu u oboru Design světelných objektů

Více

MgrA. Karolína Kopřivová
Vedoucí oboru design malovaného skla

Absolventka školy z let 1984 - 88

Více

MgA. Soňa Třeštíková
Vedoucí oboru design rytého skla

Vyučuje výtvarnou přípravu, navrhování a figurální kresbu u oboru Design rytého skla

Více

MgrA Petr Stacho
Vedoucí oboru design broušeného skla a tavená plastika

Absolvent školy z let 1980 - 84

Více

MgA. Lukáš Karbus
Vedoucí oboru užitá malba

Vyučuje výtvarnou přípravu a ateliérovou tvorbu u oboru Užitá malba

Více

ak. mal. Petr Menš
Vedoucí oboru užitá malba

Vyučuje technologii a ateliérovou tvorbu u oboru Užitá malba

Více

Dagmar Pánková
Dílenský učitel oboru design malovaného skla

Absolvent školy z let 1985 - 89

Více

Mgr. Josef Kříž
Dílenský učitel oboru design broušeného skla a tavená plastika

Vyučuje praktické vyučování v oboru Design broušeného skla

Více

Jana Rydlová
Dílenský učitel oboru design malovaného skla

Vyučuje praktické vyučování v oboru Design malovaného skla

Více

Mgr. Vladimíra Jelínková

Vyučuje výtvarnou přípravu, navrhování a figurální kresbu

Více

Rudolf Kment
Dílenský učitel oboru design rytého skla

Vyučuje praktické vyučování v oboru Design rytého skla

Více

Mgr. Alena Lišková

Vyučuje český jazyk, občanskou nauku, tělesnou výchovu

Více

Bc. Ilona Husáková

Vyučuje Anglický jazyk a konverzaci

Více

Hana Dutá

Ředitelka Domova mládeže SUPŠS

Více

Mgr. Karolina Stránská

Výchovná poradkyně školy, vyučuje dějiny umění, anglický jazyk, písmo, výtvarnou přípravu

Více

Mgr. Zdeněk Skok

Vyučuje matematiku, německý jazyk a technologii

Více

MgA. Martin Švanda

Vyučuje konstrukci, fyziku, technické kreslení, elektrotechniku

Více

Ing. Vasil Dogaru

Vyučuje chemii, technologii skla a kovů

Více

MgA. Jiří Hölzel

Vyučuje počítačovou grafiku a 3D modelování

Více
Top