Škola a sklo – inkubátor na cestě do života, reg. č. projektu 100321090

www.inkubator.czech-glass-school.cz

PROJEKT JE PRODLOUŽEN DO 31. ŘÍJNA 2021!

Hlavním cílem projektu je vytvoření trvalé struktury – spolupracující přeshraniční sítě středních škol, zaměřenou na zachování tradičních uměleckých řemesel, a to zejména uměleckého sklářství, v příhraničí a péči o společné kulturní dědictví. Tento projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti, zlepšení uplatnění absolventů středních škol na společném trhu práce za pomoci různorodých opatření – přeshraniční sít vzdělávacích zařízení, výměna zkušeností pedagogů a studentů, zlepšení jazykových dovedností, praktika, kurzy, workshopy.

Realizací projektu vznikne společný přeshraniční Inkubátor talentů, odzkoušený inovační dvoujazyčný výukový program – včetně výukových materiálů, který mohou převzít další školy. Na německé straně se v nově zrekonstruovaných prostorách rozšíří výukový program o umělecké zaměření (i po projektu). Na konci projektu: 3 ročníky studentů s rozšířeným mezinárodním vzdělávacím programem. Na české straně bude vytvořeno potřebné zázemí pro plánované společné aktivity – dílny, prostory pro společnou výuku a setkávání.

Lead partner: Město Reichenbach/O.L.

Partneři projektu: Liberecký kraj, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov,

Projekt „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Další informace o programu naleznete na: http://www.dotaceeu.cz/