Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě II / Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016601

Číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016601
 
Obsah projektu
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.