NAKAP – Naplňování krajského akčního plánu

NAPLŇOVÁNÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE I
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

Cílem projektu je podpora některých z intervencí, které byly naplánovány v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.