DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – realizace investice 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY