COV – Centrum odborného vzdělávání LK uměleckoprůmyslové

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové

Registrační číslo projektu: CZ 06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002777

Projekt kompletní rekonstrukce sklářské školy včetně vybavení realizoval Liberecký kraj. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci integrovaného regionálního operačního programu.