Mgr. Karolina Stránská

výchovná poradkyně, dějiny umění, výtvarná příprava, figurální kresba, třídní druhého ročníku

Kontakt:

tel: 777 882 442

mail: stranska@supss-ks.cz

 

1992 – 1996  SPŠ sklářská v Novém Boru, brusičské oddělení, ved. ateliéru ak. soch  Pavel Werner

1996 – 1997  VOŠ a SPŠ v Novém Boru

1997 – 2002  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta,

obor Výtvarná výchova a Společenské vědy

2009 – 2012  Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, obor Anglický jazyk a literatura