MgA Dagmar Šubrtovádagmar subrtova

Sochařka a kurátorka umění. Žije v Kladně

* 1973 Duchcov

Studium:                                                                                                                                                                                            

1986 – 90 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově (obor broušení skla)

1993 – 94 Institut výtvarné kultury Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (ateliér sklo)

1994 – 2000 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (ateliér sochařství, prof. Kurt Gebauer)

v letech 2004– 13 zde působila jako odborná asistentka

Vedle umělecké profese se věnuje i tematickým kurátorským projektům, jako je dlouhodobá dramaturgie výstavního programu galerie Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd v Praze. Pracovala několik let jako kurátorka Hornického skanzenu v bývalém dole Mayrau ve Vinařicích. Dlouhodobě sleduje proměny krajiny v důsledku trvající industrializace. Ústředním tématem jsou průmyslem zdevastovaná „území nikoho“ a odvaly hlubinných dolů. Neomezuje se jen na reflexi, ale směřuje k sochařské interpretaci nově vznikajících míst tzv. nové divočiny, která jsou fyzickým příkladem přírodní obnovy. Od roku 2015 se autorka zabývá projektem s názvem Na pomezí samoty Frontiers of solitude, který zkoumá aktuální otázky proměn krajiny a problematiku provázanosti postindustriální společnosti a přírody

Samostatné výstavy (výběr) : 

2004 Mapy, Producente gallery v Passau, Německo
2006 Pohlédnu v jezero, hluboko – hluboko, Stikla galeria, Riga, Lotyšsko (s L. Semeckou)
2011 Snímky, Dům umění v Opavě (s K. Gebauerem), Tajný oheň, Altán Klamovka, Praha Ve vrstvách
2012 Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
2015 Salve Vale, Galerie města Blanska
2016 Na okraji kruhu, Galerie Die Aktualität des Schönen…, Liberec
2019 Prach země, Galerie Arto.to, Uhelný mlýn, Libčice nad Vltavou
2020 Čas protoru, Galerie výklady AXA Praha