ak. mal. Josef Khýnjosef khyn

Český sklářský výtvarník a malíř.                                                                                                                                          Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově v letech 1962 – 69

* 1. 2. 1918 Bezdědice – 25. 12. 1993 Nový Bor

Studia: 1935 – 1938 Státní průmyslová škola sklářská, Nový Bor (prof. Jaroslav Holeček)
1939 – 1944 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, ateliér monumentální malby a skla (prof. Jaroslav Holeček)

V roce 1945 pomáhal znovu otevřít sklářskou školu v Kamenickém Šenově, kde pak pedagogicky působil. Od 1.srpna 1945 byl smluvním profesorem průmyslových škol a odborných škol pro jednotlivá odvětví průmyslu a to na státní odborné škole sklářské v Kamenickém Šenově. Josef Khýn začal jednat o přeměně bývalé budovy muzea v druhou školní budovu a tím vlastně vytvořil potřebné předpoklady pro modernizaci školy. Za jeho působení došlo k rozšíření studijních sklářských oborů, jako konstrukce a tvorba osvětlovadel a oddělení rytí skla. 29. 4. 1967 převzal Josef Khýn pro sklářskou školu státní vyznamenání – Řád práce. VŠUP začal studovat v těžkém období nacistické okupace Československa a za své názory byl pronásledován a vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen. Po vpádu varšavských vojsk do Československa 21. srpna 1968 se Josef Khýn, jakožto zásadový a čestný člověk, postavil za revoltující studenty. Tento postoj vedl posléze k odvolání z funkce dne 30. dubna 1970. Josef Khýn na sklářské škole zůstal jako učitel výtvarných předmětů. V roce 1977 odešel do důchodu, ale i přes zhoršující se zdravotní stav učil na škole do roku 1982 jako externista.

Celý život věnoval práci pro sklářskou školu a za své zásluhy, po pádu totalitního režimu, byl Josef Khýn kolektivem pedagogů jmenován čestným ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy v Kamenickém Šenově.