ak. mal. Jan Dvořáčekjan dvoracek

Český malíř, zakladatel sklářské školy v Kamenickém Šenově

* 30. 1. 1825 Dobruška – † 29. 6. 1898 Teplice

Studia: 1841 – 1846 Akademie výtvarných umění Praha

Český malíř Jan Dvořáček patřil k příslušníkům sochařské rodiny z Dobrušky, V letech 1841 až 1846 vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění a v následujících letech se uplatnil hned v několika oborech. Byl autorem mnohých architektonických návrhů a maloval žánrové obrázky stejně jako rozsáhlejší náboženské a historické kompozice. Velký význam má však i jeho práce pedagogická. Jako malíř vynikal v ornamentice. Zvláštní zálibu měl v malování květin a dosáhl v něm u svých žáků vynikajících úspěchů. Co dokázal jako učitel figurálního kreslení, o tom svědčí zase celá řada vynikajících rytců figuralistů, jejichž díla byla proslulá daleko za hranicemi. Jan Dvořáček byl významným průkopníkem našeho sklářského školství. Byl učitelem i ředitelem malířské a modelářské školy v Kamenickém Šenově a jako jeden z prvních malířů se zajímal i o dělníky ve sklárnách. Jeho obraz „Pracovnice ze severočeských skláren“ byl vystaven na zemské jubilejní výstavě roku 1891.

Poslední léta svého života strávil ředitel Dvořáček v Teplicích Šanově. Jezdil častěji do Kamenického Šenova ke hrobu své choti Ludmily, rozené Payerové, s níž prožil tři desetiletí sice bezdětného, ale šťastného manželství.