Volby do školské rady a volba předsedy Klubu přátel SUPŠS Kamenický Šenov

  1. 4. 2023 proběhly hned dvě důležité volby. Níže vás seznámíme s jejich výsledky.

 

  1. volba zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady SUPŠS Kamenický Šenov

Kandidáti: Mgr. Čeněk Hlavatý, Mgr. Petra Vlčková, Marie Mrňávková.

Zvolen byl Mgr. Čeněk Hlavatý

 

  1. volba nového předsedy Klubu přátel SUPŠS Kamenický Šenov

Kandidáti: MgA. Ladislav Průcha, Mgr. Karolina Stránská, Bc. Petra Kroniková

Zvolena byla Bc. Petra Kroniková