Přijímací řízení na Domov mládeže 9. května 228

 

Ředitel střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov, Havlíčkova 57 příspěvková organizace vyhlašuje přijímací řízení na ubytování do Domova mládeže 9. května Kamenický Šenov

Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení
10. 3. 2023 Výzva pro podání přihlášek k ubytování
1. 5. 2023 Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže
Od 3. 5. 2022 Potvrzení zaevidování přihlášky a přidělení registračního čísla (osobně, telefonicky, na
sdělené elektronické adresy)
do 10. 5. 2023 Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí
13. 5. 2023 Vyhodnocení podkladů rozhodnutí a oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti,
zveřejněním na stránkách školy v sekci „Domov mládeže“
do 17. 5. 2022 Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
do 31. 5. 2022 Vydání a doručení rozhodnutí k ubytování
Dodržení harmonogramu závisí na technickém zpracování objemu dat. Bude aktualizováno na
stránkách školy v sekci Domov mládeže

Více informací a dokumenty ke stažení najdete zde