8. Mezinárodní sympozium rytého skla

Právě v těchto dnech probíhá u nás ve škole 8. Mezinárodní sympozium rytého skla.

30. 5. – 5. 6. 2022

 Od pondělí až do neděle 5. června se ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov koná již po osmé Mezinárodní sympozium rytého skla. Tradiční akci pořádá Spolek sympozia rytého skla, z.s. V důsledku pandemie covid-19 se termín konání trienále posunul dvakrát. Nejistota, se kterou organizátoři opakovaně vstupovali do realizační fáze byla trýznivá. O to větší je nyní radost, že se mohou účastníci setkat. Doba lockdownů jasně ukázala fakt, že není možné brát řadu věcí jako samozřejmost. Naopak je nutné si naplno užívat okamžiky jako je tento. Okamžiky, kdy si kreativní lidé vyměňují zkušenosti a vzájemně se inspirují.

Na 8. mezinárodní sympozium rytého skla však měly vliv i události, které právě teď rezonují celým světem a které výrazným způsobem zasáhly do jeho organizace i průběhu.

Organizátory mrzí však jiná věc, že probíhajícímu konfliktu se nemohou letošního sympozia zúčastnit někteří kolegové, umělci. Nezbývá než doufat, že se za tři roky situace uklidní. Všechny zmíněné události připomenout přiměly si  účastníky a organizátory základní priority, které jsou pro rytecké sympozium klíčové.

  1. Setkání, skvělých umělců, sklářů a přátel, kteří se dokáží navzájem inspirovat.
  2. Posouvání hranic techniky rytého skla a objevování inovativních postupů.
  3. Prožití skvělého týdne v přátelské uvolněné atmosféře a navázání nových kontaktů.

Mgr. Jakub Jelínek, předseda Spolku rytého skla, zs. uvedl: “Pokud se toto podaří, budu letošní sympozium považovat za úspěšné.”

Záštitu nad letošním 8. mezinárodním sympoziem rytého skla v Kamenickém Šenově převzali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a Pavel Mrkus, děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který je zároveň významný absolvent kamenickošenovské sklářské školy.

Konání sympozia vzniklo za podpory: Ministerstva kultury ČR, Fondu česko-německé budoucnosti, firem Preciosa a.s. a Moser Karlovy Vary a.s. Významně se na podpoře a organizaci podílí město Kamenický Šenov, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, a Sklářské muzeum Kamenický Šenov.

 

 

Přípravný výbor 8. MSRS:

Mgr. Jakub Jelínek – předseda Spolku sympozia rytého skla, z.s.

MgA. Jana Hradcová – jednatelka Spolku sympozia rytého skla, z.s.

Petr David – místostarosta města Kamenický Šenov

Ing. Klára Machová – odbor kultury města Kamenický Šenov

Helena Braunová – Sklářské muzeum Kamenický Šenov

doc. MgA. Pavel Kopřiva Ph.D. – ředitel SUPŠS Kamenický Šenov

BcA. Dita Hálová – PR

Rudolf Kment – vedoucí dílny rytého skla SUPŠS Kamenický Šenov

 

 

Složení odborné komise vybírající účastníky sympozia:

Helena Braunová – ředitelka Sklářského muzea  Kamenický Šenov

Mgr. Jakub Jelínek – předseda Spolku sympozia rytého skla, zástupce ředitele SUPŠS Kamenický Šenov

BcA. Dita Hálová, DiS. – kurátorka, ředitelka Městského muzea Lanškroun

MgA. Jana Hradcová – jednatelka Spolku sympozia rytého skla, grafická designérka

doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D. – vizuální umělec, ředitel SUPŠS Kamenický Šenov a vedoucí ateliéru Interaktivní média, FUD UJEP v Ústí nad Labem

doc. Mgr.A. Pavel Mrkus – vizuální umělec, děkan FUD UJEP v Ústí nad Labem

PhDr. Petr Nový – hlavní kurátor, vedoucí oddělení kurátorů, ředitel pro odbornou činnost, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

PhDr. Oldřich Palata – historik umění, kurátor, Severočeské muzeum v Liberci

PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D. – teoretik výtvarného umění a skla, proděkan FUD UJEP v Ústí nad Labem

Uta Klotz – šéfredaktorka časopisu Neues Glas, DEU

 

 

Účastníci sympozia:

 

Ieva Birgele                                          Lotyšsko

Heidi Veronika Breit                                       Německo

Igor Frolov                                           Černá Hora

Ricardo Hoineff                                    Česko, Brazílie

Elizar Milev                                          Bulharsko

Dace Mola                                           Lotyšsko

Henriikka Pöllänen                                Finsko

Patrick Roth                                         Rakousko

Jitka Kamencová Skuhravá                   Česko

Ioana Stelea                                        Rumunsko

Studio IRDS  (Ingrid Račková, David Suchopárek)      Česko

 

 

STUDENTI

Yana Ermakova                                   Bulharsko

Nia Ivanova                                         Bulharsko

Moonju Suh                                         Skotsko, Jižní Korea        

 

 

HOSTÉ

Vineta Groza                                        Lotyšsko

Marian Volráb                                      Česko

Radoslav Stefanov                               Bulharsko


Anna Čermáková                                 SUPŠS Železný Brod

Xaver Götte                                         Glasfachschule Rheinbach, Německo

Thorben Kogel                                     Glasfachschule Rheinbach, Německo

Daniela Zavřelová                                SUPŠS Kamenický Šenov