Ocenění ke Dni učitelů

Náš učitel, kolega a skvělý člověk Josef Kříž obdržel ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost. Stalo se tak při slavnostním oceňování pedagogických pracovníků Libereckého kraje 18.5. 2022.
Gratulujeme
 

Pan učitel Mgr. Josef Kříž je zcela nepostradatelným členem našeho pedagogického sboru. Zároveň je dlouhodobým zaměstnancem a svým pracovním výkonem působí příkladně jak na žáky, tak na ostatní kolegy. Se školou v Kamenickém Šenově je svázaný od 15 let, kdy odešel z rodných Ivančic a začal na sklářské škole studovat obor broušení skla. Rok po absolvování pracoval jako brusič ve sklárnách Bohemia ve Světlé nad Sázavou, aby pak po vojně nastoupil na PF UJEP v Ústí nad Labem.

Za svou učitelskou kariéru prošel všemi stupni škol, aby v roce 1993 zakotvil na dlouhou dobu právě u nás ve škole. Jeho fantasticky asertivní („pohodářský“) přístup k řešení problémů je pověstný.

Na škole zastává roli učitele praktického cvičení. Jeho oborem je broušení skla. Žákům je svým nasazením a výkony velkým příkladem. Jeho zasloužený a nevynucený respekt stojí na rozvaze, klidné síle  a ochotě pomáhat.  Žáci i kolegové v něm mají oporu a jistotu stability.

Je vynikajícím odborníkem na sklářské řemeslo se specializací na broušení skla.  V jeho dílně neexistuje slovo „nelze“. Pod jeho odborným vedením vznikají ve školní brusírně ta nejfantastičtější studentská umělecká díla.

Žáci přirozeně přebírají tak důležité pracovní návyky, zásady pracovní etiky a především lásku k řemeslu.

Pan učitel Kříž umí žáky motivovat natolik, že mnohdy tráví v dílně mnohem více času, než by museli. Společně pracují na projektech různé obtížnosti, ale vždy se snaží o perfektní zvládnutí řemeslné stránky.