Třídní schůzky

22.4. 2022 proběhnou od 15.00 třídní schůzky.

Rodiče obdrží informace o studijním prospěchu žáků.

Třídní schůzky budou zahájeny v atriu školy (budova 56) ředitelem školy a následovat bude jednání valné hromady členů Spolku přátel SUPŠS.

Třídní učitelé podají informace o akcích a organizaci vzdělávání do konce školního roku. Jednotliví učitelé budou k dispozici do 17.00 ve svých kabinetech.
Jste srdečně zváni