100 LET RENÉHO ROUBÍČKA – hygienická opatření

Akce 100 let Reného Roubíčka proběhne 23.1.2022 v prostorách školy za aktuálních hygienických protiepidemických opatření.

Vzhledem k stoupajícím tendencím počtu nakažených osob C19 je nutno dodržovat hygienická opatření. Do budovy školy budou mít přístup pouze osoby, které se prokáží bezinfekčností.

Po celou dobu trvání akce prosíme návštěvníky, aby měli respirátory a dodržovali hygienická opatření.

Jménem zaměstnanců a žáků školy děkujeme za spolupráci.