Talentové zkoušky

Ve dnech 5. a 6. ledna 2022 proběhly na naší škole talentové zkoušky do oborů Užitá malba a Výtvarné zpracování skla a světelných objektů. Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke studiu ve školním roce 2022/23 bude na stránkách školy zveřejněno 5. února 2022.