Hygienická opatření pro návštěvníky školy ve dnech 30.9. – 3.10. 2021

Vzhledem k platným hygienickým opatřením vlády upozorňujeme návštěvníky školy na dodržování platných hygienických opatření během akcí konaných od 30.9. – 3.10. 2021 (IGS,  Den otevřených dveří,  Noc skla a světla, Sjezd absolventů, Oslavy výročí 165 let školy, Víkend Křišťálového údolí).

Stále platí používání desinfekce, zakrytí dýchacích cest a dodržování rozestupů ve všech prostorách školy.

Návštěvníci budou u vchodu školy vyzváni pověřeným pracovníkem k předložení platného dokladu o OTN (očkování, test, prodělání nemoci). Je možné provést i  vlastní donesený AG samotest na místě.

Všechna opatření mají zajistit především bezpečnost našich žáků, kteří budou ve škole přítomni a eliminovat nebezpečí vzniku ohniska nákazy, což by mohlo zapříčinit uzavření školy.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.