Závazná nařízení a doporučení k provozu a testování ve školním roce 2021/22

Pro následující školní rok vydalo MŠMT a MZ soubor nařízení a doporučení upravující provoz a systém testování vzhledem k probíhající pandemii COVID19 – dále jen manuál.

Škola se bude řídit závaznými opatřeními vycházejících z platných zákonů a předpisů. Soubor doporučení bude využívat, aby byla zachována optimální prevence přenosu COVID19 a aby byl co nejméně narušen systém výuky a komfort žáků při studiu.

Stále platí dodržování hygienických opatření, pravidelná desinfekce používaných prostor a preventivní testování žáků a zaměstnanců dle platných nařízení vydaných MZ a MŠMT.

Soubor ke stažení zde: MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani