Od 24. 5. 2021 začne opět výuka dle běžného rozvrhu

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských
zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách
▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací
• nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování
a teoretické přípravě
▪ homogenita tříd a skupin není povinná

 

Testovat budeme v jednou týdně vždy v pondělí. 24.5. začne testování v aule školy od 7.30.  do 8.00 prosíme žáky o dochvilnost.

Ubytovaní na domově mládeže budou testováni vždy při příjezdu.

Změny v rozvrhu budou reflektovat probíhající didaktické testy společné části maturitní zkoušky a realizaci klauzurních prací 3. ročníku z figurální kresby.