Změny ve způsobu organizace konzultací od 19.4. 2021

MŠMT ve spolupráci MZ provedlo úpravu opatření týkajících se možnosti prezenčních konzultací a rozšířilo počet žáků z jednoho na skupinu 6 osob. Zároveň umožnilo zahájení provozu Domova mládeže a ubytování pro konzultující žáky ze vzdálenějších regionů.

Podrobné informace k organizaci konzultací, provozu Domova mládeže a testování obdrželi všichni žáci do školních emailových schránek.