23.4.2021 – Třídní schůzky

23. 4. 2021 proběhnou online třídní schůzky. Třídní učitelé vašeho ročníku založí konferenční místnosti. Do konferencí jednotlivých tříd se budete přihlašovat přes přihlašovací údaje žáků. Můžete se tak seznámit s prostředím online distančního vzdělávání. Konferenční místnost vaše ročníku navštíví jednotliví učitelé, s nimiž budete moci konzultovat studijní záležitosti svého dítěte.

Průběžné známkování najdete tradičně v elektronické žákovské knížce.

Časový harmonogram konferencí

  1. ročník – 15.00
  2. ročník – 15.30
  3. ročník – 16.00
  4. ročník – 16.30

Těšíme se na online setkání s Vámi.