Slavíme 165. let od založení Sklářské školy v Kamenickém Šenově

Dne 31. března 2021 uplyne již 165 let od založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, nejstarší sklářské školy v Evropě, která za dobu své existence vychovala řadu sklářských odborníků.
Je to již 165 let, kdy byla v roce 1856 založena v Kamenickém Šenově škola kreslení, malby a modelování. Jejím prvním ředitelem byl akademický malíř Jan Dvořáček z Dobrušky, který byl do Kamenického Šenova pozván, aby zahájil odborné vyučování. Vznik školy iniciovali majitelé sklářských a lustrařských firem z oblasti kamenicko-šenovska, kteří vycítili potřebu kvalitního vzdělávání pro sklářské mistry a tovaryše.
Na těchto základech stojí dnešní sklářská škola, která se snaží udržovat výjimečné vztahy s výrobci skla a svítidel z blízkého i vzdáleného okolí, tak jak bylo nastaveno v jejích začátcích. Mezi největší sociální partnery školy patří firmy Preciosa Lighting Kamenický Šenov, Moser Karlovy Vary, Crystalex Nový Bor, Pačínek Glass Kunratice a řada dalších výrobců a zušlechťovatelů skla. Vzděláváme a vychováváme budoucí zaměstnance těchto podniků a dbáme na to, aby vzdělávací program obsahoval tradiční řemeslné dovednosti v oblasti broušení, malování, rytí skla a výroby svítidel, tak jako znalosti nových technologií a počítačových metod, které výrazně promlouvají do současného sklářského průmyslu. Velké množství absolventů SUPŠS odchází studovat VŠ uměleckého směru, jako tomu bylo v minulosti, kdy naše škola stála u uměleckých začátků legend českého i světového sklářského umění, jakými jsou René Roubíček, Vladimír Kopecký, Jiří Šuhájek, Ivo Rozsypal a řada dalších.
Dlouhá tradice a poctivá práce našich předchůdců nás zavazuje a vybízí k udržování vysokého standardu vzdělávání v oblasti zpracování a technologie skla a svítidel, a také v oblasti výtvarného navrhování a designu. Zájem o studium sklářského umění a designu mezi mladými lidmi stále roste.
Škola patří k jedněm z nejlépe vybavených sklářských institucí na světě, také díky rozsáhlé rekonstrukci z roku 2019 a jejímu modernímu a profesionálnímu vybavení. Díky podpoře Libereckého kraje bylo otevřeno Centrum odborného vzdělávání uměleckoprůmyslové (COV) s nově vybavenými dílnami a ateliéry. COV slouží hlavně pro žáky naší školy a ostatní žáky uměleckých oborů. Prostory umožňují organizování workshopů a setkání studentů, pedagogů školy a veřejnosti, čímž se popularizuje sklářské řemeslo a umění. Bohužel však díky současné epidemiologické situaci zatím Centrum nemělo možnost fungovat tak, jak bychom si přáli.
Udržujeme školu mezi vybranými elitními vzdělávacími institucemi, což potvrzuje i patronát UNESCO, který SUPŠS Kamenický Šenov zařadil do sítě vybraných škol ASPNet už v roce 2005.
U příležitosti 165. výročí plánuje škola, z důvodu pandemické situace, oslavy pro veřejnost zorganizovat v září 2021 přímo ve škole v Kamenickém Šenově. V plánu je tradiční sjezd absolventů a výstava v nově instalované Galerii sklářské školy.

V červnu 2021 uspořádá Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově výstavu školních historických artefaktů ze sbírek muzea a školy.