INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

MŠMT vydalo prohlášení k provozu škol a školských zařízení na období od 27.2. do 21. 3. 2021.

Žáci všech ročníků zůstávají doma v režimu distanční výuky. Pro středoškolský stupeň vzdělávání budou platit, kromě již zavedených pravidel pouze následující možnosti.

 Nadále je povolena osobní přítomnost: při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání

Nadále je povoleno: konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích

Pro žáky z jiných okresů něž je českolipský bude nutné vyplnit čestné prohlášení o cestě do školy a řídit se následujícími informacemi: z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021.