Konání talentových zkoušek není ohroženo!

školní práce

Podle oficiálního vyjádření MŠMT

„Je umožněno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob stanoveného krizovým opatřením; počet osob se řídí dle běžných předpisů pro příslušné zkoušky.“ 

není ohroženo konání talentových zkoušek, které proběhne 5.1. – 6.1. 2021 dle avizovaného plánu pro konání prvního kola přijímacího řízení na SUPŠS Kamenický Šenov. Příprava talentových zkoušek je tedy v plném proudu. Těšíme se na nové uchazeče.