Na naší planetu myslíme i v době pandemie

Na podzim roku 2019 vyhráli studenti tehdejšího třetího ročníku vědomostní soutěž EUROSCOLA, kterou pořádá každoročně Evropský parlament pro středoškolské studenty. Vyhráli jsme třídenní zájezd do Evropského parlamentu do francouzského Štrasburku, kde jsme měli diskutovat se studenty ostatních unijních států o problematice spojené Evropy. Naše jarní setkání nám však překazila virová epidemie. Náhradní termín naší cesty byl stanoven na podzim roku 2020. Těšili jsme se na náš zájezd za poznáním, měli jsme navštívit nejen alsaský Štrasburk, ale i švýcarskou Basilej. Bohužel se tak opět kvůli světové pandemii nestalo. Dostali jsme místo zájezdu do EP alespoň možnost zúčastnit se online konference se 67 ostatními školami ze všech států Evropy. Hlavním tématem bylo znečišťování naší planety, strategie ochrany životního prostředí a angažovanost EP v této problematice. Protože nám není lhostejná naše budoucnost, tak jsme vytvořily šestičlenný tým, ve kterém jsme hodně distančně diskutovaly, vyměňovaly si názory, prostudovávaly stanoviska EP k životnímu prostředí, v neposlední řadě jsme si připravovaly otázku na místopředsedkyni Evropského parlamentu, Ditu Charanzovou. Dne 27. 11. 2020 jsme se společně, alespoň přes monitor počítače, sešly s ostatními studenty dalších evropských středních škol. Během tříhodinového programu, který pro nás připravili pracovníci EP, jsme zasílaly organizátorům tohoto setkání věcné dotazy, ze kterých pak byly vybrány ty nejfundovanější. Naše otázka byla vybrána hned mezi prvními. Mluvčí našeho dívčího týmu, Lída Karková, ji pak přednesla paní Charanzové, samozřejmě v angličtině. Otázka zněla v češtině takto: ,,Proč Evropský parlament nehlasoval proti organizaci CAP i přesto, že tato strategie škodí životnímu prostředí a ničí biodiverzitu? Ve skutečnosti CAP jen podporuje velké zemědělské korporace. Pochybujeme, že je efektivní, obzvlášť v kontrastu se strategií Farm to Fork, která je součástí Zelené dohody pro Evropu a se kterou se vylučuje.“ (organizace CAP kritizuje odborníky na životní prostředí i na hospodářství) Dostaly jsme od paní Dity Charanzové odpověď, která nás uspokojila pouze částečně, proto je stále nutné, abychom tuto problematiku EP neustále připomínali i my, mladí lidé, kteří nemáme sice ještě vystudované vysoké školy, máme ale stále otevřené oči dokořán a vnímáme ekologické katastrofy, pozorujeme globální změny klimatu, podporujeme ekologické materiály, apelujeme na třídění veškerého odpadu a zároveň poukazujeme na nutnost eliminace znečišťování ovzduší, vody a veškeré biosféry na naší planetě. Za náš dotaz jsme dostali dokonce pochvalu od vedoucí Kanceláře EP v České republice, paní Waagneové, a zároveň i další nabídku spolupráce s EP od místopředsedkyně EP, paní Dity Charanzové. Určitě budeme v naší snaze o záchranu naší krásné planety Země i nadále pokračovat a s EP i v budoucnu kooperovat:))
Na případnou spolupráci s naší skupinou se těší účastnice tohoto online setkání: Lída Karková, Eva Voláková, Eliška Andreé, Kristýna Šťastná, Michaela Mauerová a Bára Ulrychová