Od 25.11. mohou žáci opět do školy.

Jistě jste už zaregistrovali, že dle rozhodnutí vlády přecházíme v pondělí 23.11. v tabulce PES do nižšího protiepidemického stupně. Díky tomu bude od středy 25.11. umožněna v souladu s tímto stupněm přítomnost žáků ve škole a to v následujícím režimu.
Žáci 4. ročníku nastoupí na prezenční studium praktických předmětů. Výuka teoretických předmětů bude organizována prezenčně, žákům budou umožněny konzultace 1+1, v případě potřeby využijeme kombinaci s distanční formou vyučování.
Žáci 1.- 3. ročníku nastoupí na prezenční studium praktických předmětů. Výuka teoretických předmětů bude probíhat nadále distančně. Žákům bude umožněno, po dohodě s vyučujícími, prezenčně konzultovat systémem 1+1.
Provoz domova mládeže bude obnoven pro žáky 1. – 4. ročníku, stejně tak stravování ve školní jídelně.
Provoz školy, domova mládeže a školní jídelny bude probíhat při dodržování standardních hygienických podmínek stanovených ředitelstvím školy. Žáci budou s těmito podmínkami předem seznámeni na stránkách školy.
Konkrétní harmonogramy a rozvrhy pro jednotlivé ročníky zveřejní škola nejpozději v pondělí 23. 11.
Do školy je umožněn přístup pouze žákům nevykazujícím žádné příznaky onemocnění.
Těšíme se všichni na Vás a už ať je středa.