Provoz škol od 18.11.2020 – jsou možné individuální konzultace

Dle aktuálního rozhodnutí vlády jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy
pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultaci rozhoduje ředitel školy
s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta. V případě nutnosti konzultovat kontaktujte vedení školy na 739633700, 739633712, kopriva@supss-ks.cz, jelinek@supss-ks.cz.

V době konzultace platí standardní hygienická opatření (desinfekce, zakrytí dýchacích cest a odstup).