Konzultace domácích prací a přípravka online

Bohužel díky opatřením, která nám nedovolují uskutečňovat přípravu uchazečů na talentové zkoušky obvyklým způsobem, jsme nuceni veškeré činnosti  s tímto spojené přesunout do virtuálního prostoru.

Připravili jsme pro Vás dvě možné varianty, jak konzultovat s našimi výtvarníky Vaše práce.

 

Varianta 1:

Po předchozí domluvě se zástupci vedení školy na telefonních číslech 739633712 nebo 739633700, případně na emailové adrese supss@supss-ks.cz, obdržíte na Váš email odkaz na online konferenci v aplikaci GOOGLE MEET. V tomto prostředí bude možné konzultovat Vaše práce s naším výtvarníkem, případně provádět  výběr domácích prací k talentovým zkouškám. Konference budou probíhat každý pátek od 23.10. od 13.00 do 16.00. V konferenční místnosti bude vždy jeden uchazeč a jeden učitel.

 

Varinata 2:

Nafoťte Vaše práce a zašlete je dle Vašeho výběru na následující emailové adresy našim výtvarníkům.

MgA. Karolína Kopřivová, vedoucí oddělení Designu malovaného skla: koprivova@supss-ks.cz

MgrA. Petr Stacho, vedoucí oddělení Designu broušeného skla: stacho@supss-ks.cz

MgA. Soňa Třeštíková, vedoucí oddělení Designu rytého skla: trestikova@supss-ks.cz

MgA. Ladislav Průcha, vedoucí oddělení Designu světelných objektů: prucha@supss-ks.cz

ak. mal. Petr Menš, Užitá malba: mens@supss-ks.cz

MgA. Lukáš Karbus, Užitá malba: karbus@supss-ks.cz

Příslušný výtvarník provede odborné posouzení a zašle Vám fundovanou odpověď s doporučeními, jak pokračovat v další přípravě na talentové zkoušky, případně doporučí další úkoly.

 

Věříme, že tato situace nebude trvat dlouho a dostaneme možnost se sejít se v rámci „Návštěvních pátků“, byť za zpřísněných hygienických opatření, přímo ve školních ateliérech.

 

Vydržte, udržte si dobrou náladu a připravujte se na úspěšné složení talentových zkoušek.

Zdraví tým učitelů SUPŠS Kamenický Šenov