Poděkování a konec školního roku!

Dnes, 26. 6. 2020 je den, kdy dostávají naši žáci závěrečné vysvědčení za uplynulý školní rok.  Na rozdíl od jiných školních roků ho tentokrát obdrží elektronicky.

Při této příležitosti bychom rádi našim žákům a jejich rodičům poděkovali za spolupráci, mimořádnou trpělivost, flexibilitu a chuť i v nelehkých podmínkách nadále plnit studijní povinnosti.

Tato situace byla náročná zejména pro žáky prvního ročníku, kteří se museli vyrovnat s nástupem na střední školu a následně uspět v novém, pandemií vynuceném systému distančního vzdělávání.

Přestože byla práce v rámci vzdělávání na dálku pro nás všechny něčím novým, lze konstatovat, že žáci, rodiče i učitelé prošli touto zkouškou úspěšně a naučili se řadu nových věcí. Pokud se vyskytl nějaký problém, byl řešen operativně a co nejrychleji.

Všem zúčastněným děkujeme za příkladnou práci, komunikaci, dobrou náladu, se kterou jste výuku snášeli a především za váš nekonfliktní přístup.

Věříme, že příští školní rok proběhne standardně v prostorách školy a potkáme se opět v učebnách, ateliérech a dílnách. Na umělecké škole je totiž osobní přístup nenahraditelný a budování vztahů mezi žáky a učiteli stavíme na nejvyšší stupeň v našem systému uměleckého vzdělávání.

Přejeme vám, abyste si užili letní prázdniny a budeme se těšit na příští školní rok.