Informace k organizaci vzdělávání na SUPŠS Kamenický Šenov od 8. 6. do 30. 6. 2020

školní práce

Vyučování žáků nižších ročníků bude nadále probíhat distanční formou dle stanoveného harmonogramu. Prezenční vyučování na školních odborných pracovištích není vzhledem k obsazení žáky maturitního ročníku a vyplývajících protiepidemických opatření možné.
Od 15. do 19. 6. 2020 absolvují žáci nižších ročníků distančně „Kurz kresby a malby v přírodě“ během kterého nebude probíhat teoretická výuka.
19. 6. proběhne závěrečná klasifikační porada.                                                                                                                                 Od pondělí 22.6. do pátku 26.6. 2020 proběhnou ústní maturitní zkoušky.                                                                               Vysvědčení v elektronické podobě obdrží žáci 26. 6. 2020 a fyzicky při zahájení příštího školního roku.
Na 29. 6.  a 30.6. 2020 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno.