Organizace vyzvedávání osobních věcí

Vzhledem k tomu, že se žáci nižších ročníků do školy v tomto školním roce již nedostanou, je třeba zorganizovat vyzvedávání osobních věcí, které mají žáci ve svých školních skříňkách a na pokojích Domova mládeže. Níže najdete harmonogram, podle kterého si žáci jednotlivých ročníků mohou v průběhu příštích třech týdnech vyzvednout své věci.

Pro všechny je taktéž připraven balíček materiálu (balící papír a čtvrtky ve formátech A4 a A3) určený k realizaci zadání kurzu kresby a malby v přírodě.

Vstup do školy vám bude umožněn v kterýkoliv den určeného týdne (viz. níže) mezi 8.00 a 11.00, případně po telefonické domluvě v odpoledních hodinách.

Před návštěvou školy kontaktujte prosím pí. Karbanovou na 739633703.

 

Týdny určené jednotlivým ročníkům pro vyzvednutí osobních věcí

  1. ročník: týden od 18.5. – 22.5.
  2. ročník: týden od 25.5. – 29.5.
  3. ročník: týden od 1.6. – 5.6.