Kurz kresby a malby v přírodě

V letošním školním roce proběhne kurz kresby a malby v přírodě distančně a to v termínu 15.6. – 19.6. 2020.

Žáci budou rozděleni do skupin k jednotlivým vyučujícím, obdrží seznam zadání a materiál (čtvrtky a balící papír), který si vyzvednou ve škole.

Harmonogram úkolů na týden je závazný, stejně jako každodenní online konzultace v hodinách určených vyučujícím. Za tímto účelem budou pro jednotlivé skupiny žáků zřízeny učebny na Google classroom. Průběhu kurzu kresby a malby v přírodě neprobíhá teoretická výuka.

Budeme se těšit na rozmanité práce z přírody v okolí domova našich žáků. Podrobné informace o organizaci obdrží žáci od svých skupinových vyučujících.