Třídní schůzky 24.4.2020

Milí rodičové a zákonní zástupci žáků naší školy,

24.4. se uskuteční v odpoledních hodinách historicky první distanční třídní schůzky na SUPŠS Kamenický Šenov.

Požádejte prosím své dcery či syny o přihlašovací údaje na online konferenci vyhlášenou právě vaším třídním. Na této konferenci vám budou předány informace o dalším studiu a harmonogramu vycházejí z dosud známých kroků postupného uvolňování opatření vlády. Budete moci přímo konzultovat s třídním učitelem problémy spojené s distančním vzděláváním. Je to pro nás cenná zpětná vazba, kterou bychom rádi v rámci možností zapracovali do vyučovacího procesu.

Některé z vás, u kterých je třeba řešit specifické potřeby vzdělávání vašich dcer a synů, kontaktují příslušní učitelé již během týdne. Pokud máte naopak vy potřebu řešit jakékoliv záležitosti týkající se studia vašeho dítěte, vyžádejte si od něj kontakt list, který přišel jako jeden s prvních emailů na školní účet vaší dcery nebo vašeho syna a kontaktujte příslušného učitele nebo třídního.

Těšíme se na online setkání s Vámi.