Online vzdělávání na SUPŠS Kamenický Šenov

V tuto chvíli připravujeme jednotnou platformu, na které postavíme online vzdělávání v příštích několika týdnech. Vybíráme mezi Microsoft Teams a Google Classroom. Kolega Jiří Hölzel bude zajišťovat technickou podporu a bude k dispozici při školení v používání tohoto systému a to jak pro učitele, tak pro žáky. Systém vzdělávání bude založen na virtuálních učebnách nebo kurzech, kde bude možné chatovat, sledovat online konference, předávat si studijní materiály a účastnit se testů. Předpokládáme, že výuku bychom naplno rozjeli od středy 18.3. Věříme, že se podaří vzájemnou součinností systém vzdělávání do konce týdne vyladit. Je však velmi pravděpodobné, že budou žákům chodit úkoly a zadání již od pondělí 16.3. a to na jejich emaily. Prosím sledujte komunikaci.
 
Pro optimalizaci komunikace mezi žáky a učiteli jsme účelově zřídili každému studentovi školní email, který vám v průběhu zítřka zašlou vaši třídní i s přihlašovacím heslem a následujícím textem: „Pro účely online vzdělávání vám škola zřídila osobní email, který je  pod doménou školy. Tuto adresu budete používat k přihlašování do školního profilu google apps. Zároveň jí budete využívat k přihlášení do prostředí online vzdělávání (bude upřesněno v úterý 17.3. a odzkoušeno ve středu 18.3.). Učitel, který vytvoří virtuální učebnu vás bude pod tímto účtem zvát do hodiny a přes tento email řešit další průběh vzdělávání.“ Vyzkoušejte prosím přihlášení a v případě problémů kontaktujte zástupce ředitele školy.
 
Každý učitel bude pro žáky školy k dispozici denně dvě hodiny online nebo na telefonu a to v určené konzultační hodiny. Sledujte prosím www stránky školy, kde se objeví tabulka s rozpisem časů. V tyto hodiny můžete učitele kontaktovat osobně a řešit své studijní záležitosti, případně s třídními organizační a třídnické věci. Průběžné známkování se standardně doplňuje do Bakalářů.
Prioritou je především zajištění výuky a příprava čtvrtého ročníku na maturitní zkoušky, aby je bez větších problému všichni zvládli.
 
Online vzdělávání je zcela nová forma, se kterou jsme dosud neměli mnoho zkušeností. Bude vyžadovat vaši samostatnost, osobní nasazení a píli. Berme proto prosím tento výjimečný stav jako obohacující výzvu vyzkoušet si něco nového.
Společně to zvládneme.