Nově otevřený Inkubátor talentů

Slavnostně jsme ve čtvrtek 13. 1. 2020 otevřeli Inkubátor talentů, kde si mohou žáci ZŠ a ZUŠ vyzkoušet výtvarnou práci a sklářské technologie . Škola a sklo — inkubátor na cestě do života, tak se jmenuje přeshraniční projekt, jemuž jsme vdechli život na naší škole ve spolupráci se saským městem Reichenbach/Oberlausitz za podpory Evropské unie a Libereckého kraje. Díky němu se zrodil inkubátor talentů, jenž umožní rozvoj mladým talentovaným tvůrcům. V rekonstruovaném objektu se mimo jiné nalézají nově vybavené dílny na mozaiku, vitráž a práci se sklem nad kahanem.