Předávání maturitních vysvědčení a vernisáž výstavy maturitních prací

Letošní Noc muzeí začala v Kamenickém Šenově velmi slavnostně. Za krásného slunného počasí se před pódiem vedle Sklářského muzea shromáždili nejen obdivovatelé sklářského umění, ale i letošní absolventi naší uměleckoprůmyslové školy. Zahájení kamenicko-šenovské Muzejní noci bylo totiž letos v režii slavnostního předávání maturitních vysvědčení. Mluvenému slovu ale předcházelo hudební vystoupení dětí houslového souboru Fidula ze ZUŠ v Doksech pod vedením Pavlíny Karešové, které sklidilo velké ovace publika. Kromě studentů sklářských oborů, a to malování, rytí, broušení skla a designu světelných objektů, úspěšně ukončili naši školu letos poprvé také studenti oboru Užitá malba. Všem abiturientům přišel poblahopřát pan senátor Jiří Vosecký, dále obdrželo všech 14 studentů od starosty města, pana Františka Kučery, knihu o historii Kamenického Šenova, a obrazový katalog o naší umělecké škole předal mladým výtvarníkům, jež byli oceněni za své absolventské práce předsedkyní maturitní komise, ředitel školy – MgA. Pavel Kopřiva PhD. Z rukou paní třídní učitelky, Mgr. Aleny Liškové, obdrželi osvědčení o úspěšném zakončení studia na naší škole, které jim otevřelo ,,dveře“ do jejich dalšího profesního nebo studijního života. Tímto slavnostním aktem byla zároveň zahájena vernisáž maturitních prací, které si během celého pátečního večera prohlédli nejen rodiče absolventů, ale i široká kamenicko-šenovská veřejnost.