Ocenění pro paní učitelku Alenu Liškovou

27. 3. 2019 byla na Krajském úřadě v Liberci u příležitosti oslav Dne učitelů oceněna naše skvělá kolegyně Alena Lišková. Paní učitelka Mgr. Alena Lišková, která je nepostradatelnou členkou našeho pedagogického sboru, se svým širokým záběrem pedagogických aktivit zcela vymyká všem standardům. Za svou učitelskou kariéru prošla všemi stupni škol. Žáci pod jejím vedením získali řadu ocenění ve sportovních soutěžích i jazykových olympiádách a literárních soutěžích a přehlídkách. Rovněž byla a dosud je významnou oporou v projektech a při organizaci mimoškolních aktivit dětí, seniorů (od 2010 lektorská činnost na Akademii třetího věku, vedení kurzů Tréninku paměti pro seniory – spolupráce s vedením města Česká Lípa). Zcela mimořádnou a co do významu unikátní aktivitou, je její činnost, která je spojená s výchovou a vzděláváním cizinců a především jejich jazyková příprava. Její zájem a bezmezná ochota věnovat se studentům – cizincům a začlenit je do našeho vzdělávacího procesu, je zcela jedinečná.